Rendement februari 2020

Koen BenderRendement

Na een positieve start in januari, leek de opwaartse trend zich voort te zetten in het rendement van februari. Toen het Corona virus echter opdook in Europa sloeg de stemming om. We blikken terug:

Op 12 februari 2020 bereikt de Dow Jones een recordstand. Dit record werd echter snel ingeruild voor een dalingsrecord….Het rendement in februari steeg in aanvang fors, om daarna mee te dalen…

In China verlieten steeds meer patiënten het ziekenhuis, hetgeen breed werd uitgemeten in de media. In China begon de Covid-19 crisis, maar lijkt de crisis ook als eerste bezweert. Vanaf medio februari is er een significante daling van het aantal nieuwe gevallen te zien. De economische activiteit neemt vanaf dat moment ook weer toe.

Op 20 februari werd bekend gemaakt dat ING haar topman Ralph Hamers moet uitzwaaien. Hamers vertrekt naar UBS waar hij als CEO aan de slag gaat. ING moet in een zeer turbulente periode op zoek naar een nieuwe topman…

Het Corona virus verspreidt zich aan het einde van de maand in rap tempo over Europa. Duitsland behoort tot de zwaarder getroffen landen. Uit de cijfers over de Duitse economie bleek dat onze Oosterburen hun economie net voorzichtig zagen herstellen.

Rendement februari 2020 van Mercurius Vermogensbeheer

*Gepubliceerde resultaten zijn netto-rendementen (na aftrek van alle directe en indirecte kosten, en gebaseerd op een beheerfee van 1,2% ex BTW t/m 2018, vanaf 1 januari 2019 hanteren we een beheerfee van 1% ex BTW). Loop geen onnodig risico, de waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.